Print this page

Награди

Теорията на механизмите и машините е основа за развитие на иновациите в знанието за машините, в техническата наука и образование, както и в инженерната практика. Затова Болцман не без основание казва, че няма нищо по-приложно от добрата теория. Не случайно  двама от членовете на катедрата (проф. д.т.н. М. Милков и проф. д.т.н. В. Гълъбов) са вписани като „Заслужили изобретатели на Р. България” в Златната книга на Патентното ведомство, а други седем (между които член кор. проф. д.т.н. В. Живков и проф. д.т.н. С. Павлов) са получили грамота за изобретение на месеца (февруари 1985 г.). През 2004 г. трима от членовете на катедрата са удостоени със почетна грамота и Сребърният знак на БСК. Двама от членовете на катедрата са удостоeни с наградата „Млад инженер“ на ФНТС (2006 и 2011 г.), а също така двама от членове на катедрата са удостоeни с наградите „Млад изобретател“ (2006 г.) и „Млад учен“ (2006 г.) на фондация „Еврика“.

Проф. д.т.н. инж. Витан Гълъбов - вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите на Патентното ведомство на РБ (2004)

   

 

Проф. д.т.н. инж. Витан Гълъбов, доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов и гл. ас. д-р инж. Светослав Савчев с почетна грамота и Сребърния знак на БСК за конструиране, патентоване и внедряване на леярския дозиращ робот FEEDMAT 2 (2004)

 
   

 

Доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов с наградата "Млад инженер на 2006 г." на ФНТС (2007)

     

 

Гл. ас. д-р инж. Светослав Савчев с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД УЧЕН НА 2006 г. (2007)

 

Доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов с наградата на фондация ЕВРИКА за  МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2006 г. (2007)

 

Гл. ас. д-р инж. Светослав Савчев от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2011 г.” на ФНТС (2012)

   

 

            Златни медали на Международния есенен технически панаир – гр. Пловдив за изделията:

  • Гама зъбни и фрикционни вълнови и щифтови предавки, 1984 г., проф. М. Константинов, проф. д-р инж. П. Генова, доц. д-р инж. А. Андонов и др.
  • Специализиран робот - екстрактор на отливки от леярски машини, 1997 г., проф. д.т.н. инж. В. Гълъбов.
  • Серия специализирани роботи MPS за автоматизация на леярски машини, 2012 г., проф. д.т.н. инж. В. Гълъбов, гл. ас. д-р инж. С. Савчев.