Print this page

Катедра ТММ

 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ

проф. М. Кандева – Машинознание, ФЕТТ, 18.09.2020 г., 09.00 часа, зала 4206

доц. К. Стоичков – МЕМ, 24.09.2020 г., 10.30 часа, зала 4204

доц. Л. Кочев – Машинознание, СФ, 23.09.2020 г., 14.00 часа, зала 4402

доц. В. Драганов – ТММ, Машинознание – 25.09.2020 г., 10.00 часа, зала 4301

 

 

Катедра "Теория на механизмите и машините" е част от структурата на Машинно-технологичния факултет на Технически университет - София.

Повече информация за факултета можете да намерите на интернет страницата на факултета на адрес http://mtf.tu-sofia.bg/,

на фейсбук страницата на факултета на адрес https://www.facebook.com/tus.fit,

както и на Youtube канала на факултета https://www.youtube.com/channel/UCQrr2s6UMkjZh6rDCXYPx6w.

Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата "Най-добър млад учен в областта на механиката" за 2017 г. (учредена и финансирана от академик Ячко Иванов) от Националния комитет по теоретична и приложна механика (2017 г.)

Д-р инж. Явор Софронов, главен асистент в катедра "Теория на механизмите и машините" при Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, бе удостоен с наградата "Най-добър млад учен в областта на механиката" за 2017 г. (учредена и финансирана от академик Ячко Иванов) от Националния комитет по теоретична и приложна механика.  

 

Инж. Светослав Стоев, докторант в кат. ТММ при МТФ на ТУ-София, с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2016 г. (2017)

Инж. Светослав Стоев, докторант в кат. ТММ при МТФ на ТУ-София, с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2016 г. (2017)

 

 

Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2014-2015 г.” на ФНТС (2016)

Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2014-2015 г.” на ФНТС (2016)

 

Д-р инж. Величко Пейков - докторант в катедра ТММ - участник в екипа, удостоен с наградата "Изобретател на годината" 2015 на ПВ на РБ в категория "Машиностроене и строителство" (2016)

Проф. Георги Тодоров, д-р Борислав Романов и доц. Константин Камберов (МТФ), д-р Величко Пейков (МТФ-кат.ТММ и Спарки Елтос) и инж. Николай Ганчев (Спарки Елтос) - удостоени с наградата "Изобретател на годината" 2015 на ПВ на РБ в категория "Машиностроене и строителство" (2016)

 

 

С решение на ФС на МТФ от ноември 2016 г. е разкрита нова учебна лаборатория с факултетен статут, наименование „Проектиране и изследване на механични системи” и ръководител доц. д-р инж. Костадин Стоичков (кат. ТММ).

 

 

 Next page: За нас