Print this page

Състав

Ръководител катедра

Име: Николай Николов
Научна степен: доц. д.т.н. инж.
Телефон: 02 965 2770
Кабинет: 4536
E-mail: nickn@tu-sofia.bg
 

Заместник ръководител катедра

Име:
Вътко Драганов
Научна степен:
доц. д-р инж.
Телефон:
02 965 2796
Кабинет:
4534
E-mail:
vdrag@tu-sofia.bg
 

Академичен състав

    проф. д-р инж. Тодор Тодоров
  тел.: 02 965 2794
  каб.: 4528
  E-mail: tst@tu-sofia.bg  
   
 
    
доц. д-р инж.
Александър Цокев (напуснал на 01.03.21)
 
тел.: 02 965 2796
 
каб.: 4534
 
   
 
доц. д-р инж.
Вътко Драганов
 
тел.: 02 965 2796
 
каб.: 4534
 
   
 
доц. д-р инж.
Костадин Стоичков
 
тел.: 02 965 2798
 
каб.: 4540А
 
   
 
проф. д-р инж.
Мара Кандева-Иванова (преминала в катедра ТМММ (МТФ) на 03.10.20)
 
тел.: 02 965 2643
 
каб.: 3125
 
 
 
 
доц. д.т.н.
инж. мат.
Николай Николов
 
тел.: 02 965 2770
 
каб.: 4536
 
   
 
доц. д-р инж.
Стефан Гарабитов
 
тел.: 02 965 2458
 
каб.: 4530
 
 
 
 
доц. д-р,
д-р инж. мат.
Яна Стоянова
 
тел.: 02 965 2938
 
каб.: 4211А
 
   
 
доц. д-р инж.
Лъчезар Кочев
 
тел.: 02 965 2798
 
каб.: 4540A
 
     
гл. ас. д-р инж.
Ивайло Милев
 
тел.: 02 965 2798
 
каб.: 4540А
 
   
 
гл. ас. д-р инж.
Иван Данчев
 
тел.: 02 9652458
 
каб.: 4530
 
   
 
гл. ас. д-р инж.
Светослав Савчев
 
тел.: 02 965 3797
 
каб.: 4538
 
E-mail: savchev@spesima.eu  
   
 
гл. ас. д-р инж.
Филип Маринов
 
тел.: 02 965 3797
 
каб.: 4538
 
   
 
гл. ас. д-р инж.
Явор Софронов
 
тел.: 02 965 3795
 
каб.: 4536
 

 

Непреподавателски състав 

проф. бак. Веселина Илиева
длъжност "Технически сътрудник"
тел.: 02 965 3245
 
каб.: 4540
 
 
 
 
 
 
маг. инж. Павлинка Иванова
длъжност "Инженер катедра"
тел.: 02 965 3793
 
каб.: 4532
 
 
 
 
 
 
маг. инж. Пламен Иванов 
длъжност "Ремонт на специализирана научна апаратура"

 

Хонорувани преподаватели

чл. кор. проф. д.т.н. инж.
Венелин Живков
 
тел.: 02 965 3681
 
каб.: 4542
 
   
 
проф. д.т.н. инж.
Витан Гълъбов
 
тел.: 02 965 3795
 
каб.: 4536
 
   
 
проф. д.т.н. инж.
Михаил Милков
 
тел.: 02 965 2794
 
каб.: 4534
 
   
 
проф. д-р инж.
Пенка Генова
 
кат. "Механика, машиностроене и топлотехника"
 
ИПФ-Сливен, ТУ-София
 
   
 
проф. д-р инж.
Веселин Павлов
 
кат. АЕЗ, ФА, ТУ-София
 
ИСИР, БАН
 
   
 
проф. д-р инж.
Маргарита Незнакомова
 
кат. ТТ, ЕМФ
 
кат. МТМ, МТФ
 
   
 
проф. д-р инж.
Радостин Долчинков
 
ЦИТН, БСУ - Бургас
 
Декан на ЦИТН
 
E-mail: rado@bfu.bg
   
 
доц. д-р инж.
Аспарух Андонов
 
тел.: 02 965 3793
 
каб.: 4532
 
E-mail:
   
 
доц. д-р
Венцислав Янчев
 
dept. Chemistry and Chemical Engineering
 
Chalmers University of Technology, Swiden
 
   
 
д-р инж.
Красимир Марчев
 
Milara, Inc., Milford, MA, NSF Center for High-rate Nanomanufacturing, National Science Foundation (NSF)
 
Director of Materials Engineering and Innovations - Milara, Inc., Co-Chair, Industrial Advisory Board - NSF Center for High-rate Nanomanufacturing
 
   
 
д-р инж.
Иван Иванов
 
Visteon Electronics Bulgaria Ltd.
 
Старши инженер - отдел Хардуер
 
 
доц. д-р инж.
Станимир Вълчев
  Нов лисабонски университет
  IEEE Senior Member’08, General Chair of the IEEE-PEMC2016 conference and Chair of Subcommittee in IES of IEEE