Print this page

Иновации

Забележителна е дейността на катедрата по внедряване на научните постижения в техническата практика. За това свидетелства големият брой научноизследователски, иновационни и внедрителски договорни разработки, сключени с индустриални фирми.

Голяма част от научните изследвания са внедрени в учебната и производствена практика като методики, стендове, функционални модели, прототипи, готови изделия - различни видове учебни и изследователски стендове, устройства за механотерапия, механизми, машини, манипулатори и специализирани роботи.

 

Eкстрактор на отливки от машини за леене под налягане – един от серията специализирани роботи GRIPMAT 1 и GRIPMAT 2 – типове K, L, MK, LL, модификации на GRIPMAT N (нулева серия), награден със златен медал от Международния есенен технически панаир, Пловдив, 1997 г. В серийно производство от българо-германската фирма SPESIMA GmbH. Синтезиран и оптимизиран от проф. Витан Гълъбов (р-л) и доц. Николай Николов.
 
 
 Разединител на напрежение 420 kV с вертикално отваряне в АББ ”Авангард”-Севлиево, 2004, проектиран от доц. Аспарух Андонов
 
 
 
  Дозиращ леярски робот FEEDMAT 1, патентован 2004 г. В две модификации, серийно произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH. Проектиран от проф. Витан Гълъбов (р-л) и доц. Николай Николов.
 
 
 
  Дозиращ леярски робот FEEDMAT 2, патентован 2005 г., прототип, изработен от българо-германската фирма SPESIMA GmbH и представен на Международното изложение GIFA’2003 в Дюселдорф. Проектиран от проф. Витан Гълъбов (р-л), доц. Николай Николов и гл. ас. Светослав Савчев.
 
Eкстрактор на отливки от машини за леене под налягане – функционален модел. Патентован 2005 г. Експериментален продукт на българо-германската фирма SPESIMA GmbH. Проектиран от проф. Витан Гълъбов (р-л), доц. Николай Николов и гл. ас. Светослав Савчев.
 
 
 
 Разединител за 420 kV с вертикално отваряне на главния и заземителните ножове, синтезиран и проектиран от колектив в състав: чл. кор. проф. Венелин Живков, доц. Аспарух Андонов и доц. Теодоси Стоев. Разединителят е изработен и внедрен в АББ „Авангард” АД – Севлиево.
 
 
 
Тренажор за лицеви опори. Проектиран от проф. Витан Гълъбов (р-л), доц. Николай Николов, гл. ас. Светослав Савчев, докт. Деян Терзиев и проф. Радостин Долчинков.  
 
Кинематичен вариатор. Проектиран от чл. кор. проф. Венелин Живков (р-л), доц. Теодоси Стоев и доц. Костадин Стоичков.
 
 
Учебен стенд на многоцелеви манипулатор за генериране на траектории. Проектиран от проф. Витан Гълъбов (р-л), доц. Николай Николов, проф. Тодор Тодоров, гл. ас. Ивайло Милев и гл. ас. Светослав Савчев.  
 
 
Стенд за моделиране на транспортно средство с кинетичен акумулатор на енергия, разработен от колектив на катедра ТММ с ръководител чл. кор. проф. В. Живков.
 
Специализиран робот за изваждане на отливки от машини за леене под налягане – функционален модел, изработен от фирма SPESIMA GmbH. Обект на дог. №НПР-3/2003 г. между МОН, НИС при ТУ-София и научен колектив с ръководител проф. Витан Гълъбов. Проектиран от проф. Витан Гълъбов (р-л), доц. Николай Николов и гл. ас. Светослав Савчев. Патентован 2005 г.
 
Уред за оценка на отливките от машини за леене под налягане на алуминиеви и цинково-магнезиеви сплави, изработен от българо-германската фирма SPESIMA GmbH. Проектиран от колектив с участието на проф. Витан Гълъбов (р-л), доц. Николай Николов и гл. ас. Светослав Савчев.
 
 
Автоматизирана система за шлифоване на отливки, изработена от българо-германската фирма SPESIMA GmbH. Проектирана от колектив с участието на проф. Витан Гълъбов (р-л), гл. ас. Светослав Савчев и доц. Николай Николов.  

 

Проектиран в кат.ТММ и патентован леярски дозиращ робот FEEDMAT 1 в леярна в Солинген, Германия

This text will be replaced by the JW Player

Проектиран в кат.ТММ и патентован леярски дозиращ робот FEEDMAT 2 на международното изложение за леярска техника GIFA 2007 в Дюселдорф, Германия

This text will be replaced by the JW Player

Проектиран в кат.ТММ и патентован леярски дозиращ робот FEEDMAT 3 в производствени условия

This text will be replaced by the JW Player

Проектиран в кат.ТММ специализиран робот - екстрактор на отливки GRIPMAT 1 в леярна в Солинген, Германия

This text will be replaced by the JW Player

Проектирана с участието на кат. ТММ система за газово и плазмено рязане

This text will be replaced by the JW Player

Проектираната в кат. ТММ автоматизирана система за шлифоване на отливки Schliefmat

This text will be replaced by the JW Player

Проектиран с участие на кат.ТММ леярски дозиращ робот FEEDMAT 5 по време на тестване преди експедиция

This text will be replaced by the JW Player

Проектиран с участието на кат.ТММ специализиран леярски робот - екстрактор CASTMAN за изваждане на джанти от вертикални леярски машини по време на тестване преди експедиция

This text will be replaced by the JW Player

Проектиран с участие на кат.ТММ транспортьор

This text will be replaced by the JW Player

 

Някои данни за внедряване на изобретения:

ТУ – София – изобретения: № 17066 (1974 г.),  № 17409 (1972 г.), №23691 (1976 г.),  № 34226 (1985 г. и 2003 г.),  № 45443 А (1984 г.).

МК “Кремиковци” изобр.: № 30215 (1977 г.), № 30216 (1977 г.), № 30830 (1977 г.). 

ПС “Дом на миньора”, Кюстендил - изобр.: № 29300 (1979 г.). 

ИБМП “Пирогов” - изобр.: № 30800 (1981 г.),  № 32442 (1982 г.). 

ЦМИ Габрово - изобр.: № 36822 (1984 г.). 

БАН – НПП “Научно приборостроене” изобр.: № 45443 А (1984 г.).

Фирма “Микротехника” изобр.: № 25415 (1984 г.) и № 34225 (1984 г.). Последното е внедрено след 1984 г., без знанието на автора още от фирмите GENMARK AUTOMATION (GENCOBOT I), ADE Corporation (Robotic Water Handler – Model 250 ARM), CONVAC (Handingsmodel GFH), RORZE – Япония – 5 модела).

АРЗ “Люлин” изобр.: № 47083 А (1988 г.). 

Фирми SPESIMA и FRECH  като производители и в много фирми по света, като ползватели -изобр.: рег. № 105759 (2001 г.). 

Фирма SPESIMA като производител и фирма “Илинден” – Плевен, като ползвател –полезен модел: рег. № 105812 (2001 г.).  

 

Някои реализирани проекти за технически изделия

Различни видове учебни и изследователски стендове, устройства за механотерапия и механизми, машини, автомотизирани модули, манипулатори и специализирани роботи, между които:

Механизъм за задвижване на разединители в АББ ”Авангард”- Севлиево, 2002, ръководител: доц. д-р А. Андонов.

Многоцелеви манипулатор за учебни цели в ТУ – София, 2003, ръководител: проф. В. Гълъбов.

Разединител на напрежение 420 kV с вертикално отваряне в АББ ”Авангард”- Севлиево, 2004, колектив в състав: чл. кор. проф. В. Живков, доц.  д-р А. Андонов, доц. д-р Т. Стоев.

Клетка за диви животни, Парк за реадаптация на танцуващи мечки гр. Белица, 2014, гл. ас. Лъчезар Кочев.

Манипулатори за:

Оформяне и връзване на рулони от ламарина чрез точково заваряване в МК „Кремиковци”, 1978 г., ръководител: проф. М. Константинов.

Маркиране на рулони с твърда и течна боя в МК „Кремиковци”, 1980 г., ръководител: проф. М. Константинов.

Ролково (лентово) заваряване на резервоари в АРЗ „Люлин”- София, 1988 г., ръководител: проф. В. Гълъбов.

Гама зъбни и фрикционни вълнови и щифтови предавки по дог. № 21150.12/83, получила златен медал на международния есенен технически панаир – Пловдив, 1984,  ръководител: проф. П. Генова.

Вадене на автомобилни джанти от леярски машини в завод „Илинден”- Плевен, 2000 г., ръководител: проф. В. Гълъбов.

Специализирани промишлени роботи за:

Групово прехвърляне на пластини, ръководител: проф. В. Гълъбов.

Обслужване на леярски машини и преси, ръководител: проф. В. Гълъбов.

Специализирани роботи-екстрактори за изваждане на отливки от хоризонтални машини за леене под налягане GRIPMAT (4 модификации), произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 1996 г., ръководител: проф. В. Гълъбов.

Бързодействащ екстрактор на отливки от хоризонтални машини за леене под налягане SPEEDMAT (5 модификации) – функционален модел, произведен от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София, 2004 г., ръководител: проф. В. Гълъбов, участници в колектива: доц. Н. Николов, гл. ас. С. Савчев.

Специализирани роботи FEEDMAT 1 за дозирано захранване на леярски машини, произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София, 2002-2005 г., ръководител: проф. В. Гълъбов, участник в колектива: доц. Н. Николов.

Специализирани роботи за дозирано захранване на леярски машини FEEDMAT 2, произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София, 2004-2005 г. - прототип, представен на Международното изложение GIFA’2003, гр. Дюселдорф, Германия, ръководител: проф. В. Гълъбов, участник в колектива: доц. Н. Николов.

Специализирани роботи за дозирано захранване на леярски машини FEEDMAT 3 и FEEDMAT 4, произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2008 г., ръководител: проф. В. Гълъбов.

Автоматизирана система за шлифоване на отливки, произвеждана от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2011 г., ръководител: проф. В. Гълъбов, участници в колектива: гл. ас. С. Савчев, доц. Н. Николов.

Транспортьор, произвеждан от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2011 г., ръководител проф. В. Гълъбов.

Специализирани роботи за дозирано захранване на леярски машини FEEDMAT 5, произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2012 г., ръководител проф. В. Гълъбов.

Специализиран леярски робот - екстрактор за изваждане на джанти от вертикални леярски машини CASTMAN, произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2012 г., ръководител проф. В. Гълъбов.

Система за газово и плазмено рязане CutMat 1, произвеждана от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2012 г., ръководител проф. В. Гълъбов.

Интелигентни системи за автоматизация MPS-1 и MPS-2, произвеждани от българо-германската фирма SPESIMA GmbH – София от 2012 г., ръководител проф. В. Гълъбов, участник в колектива гл. ас. С. Савчев.

 


Previous page: Библиотека
Next page: Награди