Print this page

Докторанти

Катедра ТММ обучава докторанти в професионално направление 5.1 Машинно инженерство по докторските програми "Теория на механизмите, машините и автоматичните линии" (02.01.04), "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите" (02.19.08) и "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (02.21.07) .

Към 16.03.2021 г. в катедрата се обучават 15 докторанти:

Докторска програма "Теория на механизмите, машините и автоматичните линии" (02.01.04)

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
1
Михаил Загорски
Изследване на геометричните и трибологични показатели и параметри на изделия, изграждани от високотехнологични материали чрез 3D принт технологии
проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова
проф. дн инж. Георги Тодоров
редовна
01.07.20-01.07.23

 

Докторска програма "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите" (02.19.08)

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
2  Лазар Грозев
„Прилагане на виртуални технологии в производството
по метода LEAN“
проф. дн инж. Георги Тодоров
доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов
задочна 01.03.17-01.09.21
3 Ангел Петков 
„Изследване на технологиите за прототипиране
на „умни“ устройства“
проф. дн инж. Георги Тодоров
гл. ас. д-р инж. Явор Софронов
задочна 01.03.17-01.09.21
4 Гергана Милкова
проф. д-р инж. Мара Кандева-Иванова
доц. д-р инж. Рангел Рангелов
 редовна 01.03.21-01.03.24 

 

Докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление" (02.21.07)

Докторант Тема, ръководител/ръководители форма срок на обучение
5 Елена Ламбрева
„Управление на проекти с развитие и внедряване на иновативни продукти и процеси“
проф. д-р инж. Георги Тодоров
доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова
 задочна 01.03.15-01.03.22 
6 Цветалина Владимирова
Оценка на риска и управление на индустриални замърсители“
доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова
 доц. д-р Анна Димитрова
редовна 01.03.16-01.09.21
7 Мария Дочева
Киберсигурност в контекста на Индустрия 4.0
доц. д-р инж. Александър Цокев
проф. д-р инж. Георги Тодоров 
задочна 01.07.17-01.07.21
8 Слави Маринов
„Подходи за реализиране на сигурност при Интернет на нещата (IoT) в контекста на Индустрия 4.0”
доц. д-р инж. Радослав Милчев
гл. ас. д-р инж. Ивайло Милев 
задочна   01.03.18-01.03.22
9 Невена Петрова
„Експертизи, свързани с киберсигурност при индустриални системи”
доц. д-р инж. Александър Цокев
 доц. д-р инж. Десислава Иванова
редовна  01.07.18-01.07.21
10 Мартин Гугутков „Приложение на технологията блокчейн при Индустрия 4.0”
доц. д-р инж. Александър Цокев
 проф. дн инж. Пламенка Боровска
редовна 01.07.18-01.07.21
11 Доротея Смиленова „Защитата на личните данни и киберсигурността при администраторите на лични данни”
доц. д-р, д-р инж. мат. Яна Стоянова
доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов
задочна  01.07.19-01.07.23
12 Пенчо Попов „Живата клетка като краен квантов автомат”
проф. д.т.н инж. Иво Илиев
проф. дн инж. Пламенка Боровска
задочна   01.07.19-01.07.23 
13 Петър Кирков  Киберполигони при Индустрия 4.0
проф. д.т.н инж. Иво Илиев
проф. дн инж. Пламенка Боровска
задочна   01.07.20-01.07.24 
14 Деница Иванова доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов  редовна 01.03.21-01.03.24 
15 Лора Георгиева
проф. дн инж. Георги Тодоров
доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов
задочна 01.03.21-01.03.25