Print this page

Катедра ТММ

Mar 14, 2017

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 21.03.2017 г. (вторник) от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Кандидат-студентска кампания 2017-2018 г. на МТФ при ТУ-София.
3. Разни.Next page: За нас