Print this page

Катедра ТММ

Feb 24, 2017

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 06.03.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.Next page: За нас