Print this page

Катедра ТММ

Dec 21, 2016

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На 05.01.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.


Next page: За нас