Print this page

Награди

May 3, 2021

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.05.2021 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет 4540 ще се проведе кореспондентско гласуване на катедрения съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” за приемане на учебни програми.