Print this page

Докторанти

Jul 9, 2020

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.07.2020 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.