Print this page

Катедра ТММ

Jan 6, 2020

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.01.2020 г. (понеделник) от 13.13 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.Next page: За нас