Print this page

Катедра ТММ

Nov 23, 2019

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.11.2019 г. от 17.45 ч. в зала 4204 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси – отчет на Ръководител катедра за периода 2015-2019, избор на Ръководител катедра.
4. Разни.Next page: За нас