Print this page

Катедра ТММ

Sep 17, 2016

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.10.2016 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.

2. Учебни въпроси.

3. Разни.Next page: За нас