Print this page

Учебници и учебни помагала

Sep 8, 2017

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 15.09.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни въпроси.
2. Кадрови въпроси.
3. Разни.

Previous page: Награди
Next page: Контакти