Print this page

Катедра ТММ

General

<< <  Page 2 of 12  > >>

Feb 11, 2021
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.02.2021 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет 4540 ще се проведе кореспондентско гласуване на катедрения съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” за избор на ръководител на лаборатория „Индустриални информационни системи“.

Nov 3, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2020 г. (вторник) от 12.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Sep 26, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.10.2020 г. (петък) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.Next page: За нас