Print this page

Катедра ТММ

General

<< <  Page 2 of 9  > >>

Jun 13, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.06.2019 г. от 13.15 ч. в зала 4204 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

May 7, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.05.2019 г. от 17.30 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Mar 12, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2019 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.Next page: За нас