Print this page

Катедра ТММ

General

<< <  Page 12 of 12

Dec 21, 2016
Категория: General
Публикувано от: nickn
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На 05.01.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Oct 25, 2016
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.11.2016 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.

2. Учебни въпроси.

3. Разни.

Sep 17, 2016
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.10.2016 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.

2. Учебни въпроси.

3. Разни.Next page: За нас