Print this page

За нас

General

Page 1 of 12  > >>

May 11, 2021
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.05.2021 г. (понеделник) от 15.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

May 3, 2021
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.05.2021 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет 4540 ще се проведе кореспондентско гласуване на катедрения съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” за приемане на учебни програми.

Apr 2, 2021
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 08.04.2021 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет 4540 ще се проведе кореспондентско гласуване на катедрения съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” за възлагане на хонорувани часове на доц. д-р инж. Радослав Милчев за академичната 2020/2021 г.Next page: Състав