Print this page

Катедра ТММ

General

Page 1 of 11  > >>

Nov 3, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 10.11.2020 г. (вторник) от 12.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Sep 26, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.10.2020 г. (петък) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Sep 9, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.09.2020 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни въпроси.
2. Разни.Next page: За нас