Print this page

Катедра ТММ

General

Sep 26, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.10.2020 г. (петък) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Sep 9, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.09.2020 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни въпроси.
2. Разни.

Jul 9, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.07.2020 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Mar 3, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 09.03.2020 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Jan 6, 2020
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.01.2020 г. (понеделник) от 13.13 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Nov 23, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 28.11.2019 г. от 17.45 ч. в зала 4204 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси – отчет на Ръководител катедра за периода 2015-2019, избор на Ръководител катедра.
4. Разни.

Nov 11, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.11.2019 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Oct 1, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.10.2019 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Jun 13, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 24.06.2019 г. от 13.15 ч. в зала 4204 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

May 7, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.05.2019 г. от 17.30 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Mar 12, 2019
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 18.03.2019 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Nov 2, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 08.11.2018 г. от 13.45 ч. в зала 3201 ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на дисертационния труд на маг. мат. Златина Ценова на тема „Оценка на риска при аварийни ситуации в цинково производство”.

Sep 27, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 04.10.2018 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Jun 28, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.07.2018 г. от 14.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Jun 4, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.06.2018 г. от 13.00 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на проекта за дисертационен труд на маг. инж. Калоян ДИМИТРОВ.
2. Разни.
May 5, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.05.2018 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Apr 10, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.04.2018 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Feb 5, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.02.2018 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Jan 22, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

На 29.01.2018 г. от 13.00 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на проекта за дисертационен труд на маг. инж. Янко РАЛЕВ.
2. Разни.

Jan 2, 2018
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 08.01.2018 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Oct 30, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 06.11.2017 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Разни.
Sep 8, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 15.09.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни въпроси.
2. Кадрови въпроси.
3. Разни.
Jun 27, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 03.07.2017 г. от 14.00 ч. в зала 3201 ще се проведе разширен катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проект на дисертационен труд за зачисляване в свободна докторантура на маг. Златина Иванова Ценова на тема „Оценка на риска при аварийни ситуации в цинково производство”.

Jun 10, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 19.06.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
May 15, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 22.05.2017 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Разни.
Mar 23, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 03.04.2017 г. от 13.00 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на проекта за дисертационен труд на маг. инж. Любомир Александров ЦОНОВ.
2. Разни.

Mar 14, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 21.03.2017 г. (вторник) от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Кандидат-студентска кампания 2017-2018 г. на МТФ при ТУ-София.
3. Разни.

Feb 24, 2017
Категория: General
Публикувано от: nickn


СЪОБЩЕНИЕ

На 06.03.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.

Dec 21, 2016
Категория: General
Публикувано от: nickn
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На 05.01.2017 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
1. Информация за хода на учебния процес.
2. Учебни въпроси.
3. Кадрови въпроси.
4. Разни.
Oct 25, 2016
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.11.2016 г. от 13.15 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.

2. Учебни въпроси.

3. Разни.

Sep 17, 2016
Категория: General
Публикувано от: nickn

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 03.10.2016 г. от 13.00 ч. в зала 4213 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за хода на учебния процес.

2. Учебни въпроси.

3. Разни.Next page: За нас