Print this page

Катедра ТММ

 

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2019/2020 Г.

 

ГОДИШНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

МАШИНОЗНАНИЕ - ФЕТТ - проф. Мара Кандева - 09.09.2019 (понеделник) от 10.30 часа в лаб. 4206

МЕМ - ЕФ - доц. Костадин Стоичков - 09.09.2019 г. (понеделник) от 10 ч. в зала 4204

МАШИНОЗНАНИЕ - СФ - проф. Венелин Живков и доц. Лъчезар Кочев - 11.09.2019 г. (сряда) от 14 ч. в зала 4206

МАШИНОЗНАНИЕ - ФКСТ - доц. Вътко Драганов - 16.09.2019 г. (понеделник) от 14 ч. в зала 4204 и зала 4206

ТММ - ТФ - доц. Вътко Драганов - 16.09.2019 г. (понеделник) от 14 ч. в зала 4204 и зала 4206

ТММ - ЕМФ - доц. Вътко Драганов - 16.09.2019 г. (понеделник) от 14 ч. в зала 4204 и зала 4206

проф. Тодор Тодоров20.09.2019 г. (петък) от 10 ч. в зала 4213 - дисциплини:

Технология и приложение на микро електромеханични системи (ТПМЕМС) - МТФ

Микротехника - МФ

Mechanical Fundamentals of MEMS (FMS) - ФАИО

Микроелектромеханични и електронни системи (МЕМЕС) - МФ

Microelectromechanical systems (MEMS) - МФ

Theory of mechanisms and machines (ТММ) - МФ

Micromechatronics - МФ

Microdevices (MD) - МФ

Основи на проектирането и приложението на микро- и наносистеми (ОППМНС) - ФЕТТ

Пиезоелектрични микромеханични сензори и системи за честотен контрол (ПЕММССЧК) - ФЕТТ

Микромедицинска техника (ММТ) - МФ

 

 

СЕДМИЧНИ РАЗПИСИ НА ЗАЛИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 Г.

Зала 4204

Зала 4206

Зала 4208

Зала 4213

Списък с темите за лабораторни и семинарни упражнения на дисциплините от летния семестър на академичната 2018/2019 г.

 

Катедра "Теория на механизмите и машините" е част от структурата на Машинно-технологичния факултет на Технически университет - София.

Повече информация за факултета можете да намерите на интернет страницата на факултета на адрес http://mtf.tu-sofia.bg/,

на фейсбук страницата на факултета на адрес https://www.facebook.com/tus.fit,

както и на Youtube канала на факултета https://www.youtube.com/channel/UCQrr2s6UMkjZh6rDCXYPx6w.

 Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата "Най-добър млад учен в областта на механиката" за 2017 г. (учредена и финансирана от академик Ячко Иванов) от Националния комитет по теоретична и приложна механика (2017 г.)

Д-р инж. Явор Софронов, главен асистент в катедра "Теория на механизмите и машините" при Машинно-технологичен факултет на ТУ-София, бе удостоен с наградата "Най-добър млад учен в областта на механиката" за 2017 г. (учредена и финансирана от академик Ячко Иванов) от Националния комитет по теоретична и приложна механика.  

 

Инж. Светослав Стоев, докторант в кат. ТММ при МТФ на ТУ-София, с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2016 г. (2017)

Инж. Светослав Стоев, докторант в кат. ТММ при МТФ на ТУ-София, с наградата на фондация ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ НА 2016 г. (2017)

 

 

Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2014-2015 г.” на ФНТС (2016)

Гл. ас. д-р инж. Явор Софронов от катедра ТММ при МТФ на ТУ-София с наградата „Млад инженер на 2014-2015 г.” на ФНТС (2016)

 

Д-р инж. Величко Пейков - докторант в катедра ТММ - участник в екипа, удостоен с наградата "Изобретател на годината" 2015 на ПВ на РБ в категория "Машиностроене и строителство" (2016)

Проф. Георги Тодоров, д-р Борислав Романов и доц. Константин Камберов (МТФ), д-р Величко Пейков (МТФ-кат.ТММ и Спарки Елтос) и инж. Николай Ганчев (Спарки Елтос) - удостоени с наградата "Изобретател на годината" 2015 на ПВ на РБ в категория "Машиностроене и строителство" (2016)

 

 

С решение на ФС на МТФ от ноември 2016 г. е разкрита нова учебна лаборатория с факултетен статут, наименование „Проектиране и изследване на механични системи” и ръководител доц. д-р инж. Костадин Стоичков (кат. ТММ).

 

 

 Next page: За нас