Print this page

Контакти

За контакти: 

проф. бак. Веселина Илиева
длъжност "Технически сътрудник"
тел.: 02 965 3245
 
каб.: 4540
 
 

 

Адрес:
София 1756, бул. Климент Охридски № 8,
Технически Университет – София, бл. 3, Машинно-технологичен факултет, кат. ТММ