Print this page

Награди

Sep 9, 2020

Катедрен съвет


Категория: General
Публикувано от: nickn

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.09.2020 г. (понеделник) от 17.30 ч. в зала 3201 ще се проведе катедрен съвет на катедра „Теория на механизмите и машините” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Учебни въпроси.
2. Разни.